ALB |   ENG

Organi Kombëtar i Investigimit të Aksidenteve dhe Incidenteve Ajrore në Aviacion Civil është krijuar në Qershor 2010. Është përgjegjës për investigimet e incidenteve/aksidenteve ajrore brenda hapësirës ajrore të Republikës së Shqipërisë.

Synimi i OKIIA është të përmirësojë sigurinë në fluturim duke:

1. Përcaktuar, nëse është e mundur, shkaqet e aksidenteve dhe incideteve ajrore;

2. Duke bërë rekomandime sigurie që kanë për qëllim të parandalojnë ngjarje të njëjta në të ardhmen.

Qëllim i investigimeve të OKIIA nuk është të përcaktojë faje dhe përgjegjësi.

OKIIA ka nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi dhe bashkëpunimi me Prokurinë e Përgjithshme, Drejtorinë e përgjithshme të Policisë, AAC, Albcontrol, TIA, si edhe me autoritete homologe të huaja BEA (France) dhe AAIBSB (Greqi).

Njoftime

Të gjitha të drejtat të rezervuara © 2018